Logo part 1
Logo part 2
Erkki Käkelä: Lagus stormkanoner
Stormkanonbataljonen i strid 1943 - 1944
Lagus stormkanoner


"Den finska Pansardivisionen som kommenderades av generalmajor Ruben Lagus fick sina första stormkanoner på våren 1943 i Äänislinna. . . . Följande sommar sattes vagnarna in mot det sovjetiska storanfallet. I de svåra striderna på Karelska näset utplånade major Eric Åkermans bataljon 87 av fiendens stridsvagnar medan de egna förlusterna uppgick till bara åtta stormkanonvagnar."

Överstelöjtnant Erkki Käkelä forskar i Pansardivisonens krigstida historia. Han har på finska utgett flera böcker i ämnet. Denna bok är den första som blivit översatt till svenska.

En bok från Schildts Förlags Ab, presenterad av SMB. ISBN 951-50-1560-X

Schildts Förlags Ab
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
Finland
Tfn +358 9 88 70 400
Fax +358 9 804 32 57
E-post: schildts@schildts.fi

Vasa-filialen:
Kyrkoesplanaden 18, 65100 Vasa
Finland
Tfn +358 6 317 74 74
Fax +358 6 317 74 38

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
763 82 Hallstavik
Sverige
Tfn: 0175-266 23
Fax 0175-266 10
E-post: info@smb.nuEverstiluutnantti Erkki Käkelän mainio "Laguksen rynnäkkötykit" -kirja nyt ruotsiksi käännettynä. Tekstin sisältö on läpikäyty ja tarkennettu. Myös kirjan kuvitus on uusittu. Liitteissä mainitaan nyt mm. kaikkien vaunujen sarjanumerot ja valmistajatehtaat! Tämä kirja on jokaisen vakavasti otettavan panssariharrastajan hankittava!

Kustantaja Schildts Kustannus Oy, myydään Ruotsissa SMB:n kautta. ISBN 951-50-1560-X

Schildts Kustannus Oy
Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki
Finland
Puh 09 88 70 400
Fax 09 804 32 57
S-posti: schildts@schildts.fi

Vaasan toimisto:
Kirkkopuistikko 18, 65100 Vaasa
Finland
Puh 06 317 74 74
Fax 06 317 74 38

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
763 82 Hallstavik
Sverige
Tfn: +46 175-266 23
Fax +46 175-266 10
S-posti: info@smb.nuThis book is Lieutenant Colonel Erkki Käkelä's splendid "Laguksen rynnäkkötykit" -book translated into Swedish. The text and pictures are fully revised and updated. The appendix mentions the victories and lossed and the serial numbers and manufacturing plants for each and every StuG that served in the Finnish Army. Highly recommended!

Published by Schildts Förlags Ab, sold in Sweden by SMB. ISBN 951-50-1560-X

Schildts Förlags Ab
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
Finland
Tfn +358 9 88 70 400
Fax +358 9 804 32 57
E-mail: schildts@schildts.fi

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
763 82 Hallstavik
Sweden
Tfn: +46 175-266 23
Fax +46 175-266 10
E-mail: info@smb.nu


Return to www.andreaslarka.net's mainpage.
Return to www.andreaslarka.net's mainpage.